هوای پاک

گفتگو

گفتگو درباره هوای پاک در شهر شیراز با حضور غلام علی ترابی عضو شورای شهر شیراز و مهندس قاسم نهاوندی ریس اداره نضارت و پایش محیط زیست استان فارس

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۳ بهمن ۱۳۹۵