دستاوردهای چهل ساله ی انقلاب

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای کرم الهی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس در رابطه با دستاوردهای چهل ساله ی انقلاب .

 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۱ بهمن ۱۳۹۷