حماسه حضور مردم فسا

ویژه دهه فجر

حماسه حضور یوم الله مردم فسا

دهه فجر
۲۲ بهمن ۱۳۹۷