مربای سیب و گوجه

کاشانه مهر

مربای سیب وگوجه

.شکر 800 گرم

.سیب پوست کنده وخورد شده 400گرم

.گوجه خوردشده ترش 400گرم

.گلاب 1لیوان.

آب 1لیوان

.هل نیم کوب 1ق چ.

زعفران دم کرده 1ق م.

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۴ بهمن ۱۳۹۷