نما نزدیک-5

نما نزدیک

نقد و بررسی آثار ارائه شده در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
نقد و بررسی فیلم رد خون و شبی که ماه کامل شد به همراه جناب آقای تمدنی نژاد منتقد سینما

ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر
۲۸ بهمن ۱۳۹۷