مشاورین املاک 2

مشاور شما

گفتگو با آقای دکتر عباس قاسمی رییس دادگاه عمومی شعبه 4 شیراز در برنامه مشاور شما

از شنبه تا سه شنبه ساعت 18
۴ بهمن ۱۳۹۵