یه صداهایی

خوشا شیراز

عضی آهنگا یه جوری به دلت میشینن

که یه کاری میکنن حال و هوات فرق کنه

یه ترانه هم میتونه تو رو پرواز بده

هم یه جورایی تو رو تووی خودش غَرق کنه

یه صداهایی رو انگار نمیشه گوش نکرد

یه ترانه هایی رو میشه فراموش نکرد

گاهی یه ترانه اونقدر به دِلِت میشینه

کهمثِ یه دسته نرگس نمیشه بوش نکرد

ی صداهایی رو انگار نمیشه گوش نکرد

یه ترانه هایی رو میشه فراموش نکرد

 

گاهی یه ترانه اونقدر به دِلِت میشینه

که مثِ یه دسته نرگس نمیشه بوش نکرد

بعضی ساعت ها دلت آرامشِ مَحض میخواد

با یه موسیقی که از خاطره هات لَبریزه

فرقی هم نداره که بعد از ظهره یا نیمه شَبه

آخرِ اسفنده یا اوایلِ پاییزه

یه صداهایی رو انگار نمیشه گوش نکرد

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۱ اسفند ۱۳۹۷