رستاک حلاج

خوشا شیراز

گفتگو با رستاک حلاج خواننده خوش صدای ایرانی  در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۱ اسفند ۱۳۹۷