آخرین بازمانده قشو رشو

خوشا شیراز

کوچه قهر و آشتی یا کوچه قشو رشو یکی از جاذبه دیدنی در شیراز است. این کوچه تنگ و باریک به دلیل ابعاد آن مورد توجه بازدید کنندگانی قرار گرفته که از بافت تاریخی مجموعه قاجاری عبور می نمایند.

کوچه قشو رشو واقع در محله گودعربان است و به ثبت میراث فرهنگی نیز رسیده است.

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۸ اسفند ۱۳۹۷