سیره امام هادی علیه السلام

مذهبی

گفتگو با آقای دکتر نعمت الهی در رابطه با سیره امام هادی علیه السلام  در ویژه برنامه شهادت امام هادی علیه السلام

شیراز سومین حرم اهل بیت
۱۹ اسفند ۱۳۹۷