پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال

چهارشنبه سوری

گفتگو با آقای دکتر کشاورزی متخصص جراحی سوختگی و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با حوادث چهار شنبه آخر سال و پیشگیری از حوادث سوختگی

چهارشنبه سوری
۲۱ اسفند ۱۳۹۷