القاب

اصغر آقو

 طنز عروسکی اصغر آقو با لهجه شیرین شیرازی
موضوع : القاب
تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس

طنز عروسکی و اجتماعی با لهجه شیرازی
۲۸ اسفند ۱۳۹۷