تفالی به حافظ

ویژه نوروز

تفال به حافظ در جوار آرامگاه حافظ شیرازی و در واپسین ساعات سال 1397 در ویژه برنامه بهار جان ها 

ویژه برنامه های نوروزی
۲۹ اسفند ۱۳۹۷