مهربانی مردم

ویژه نوروز

گفتگو با سیل زدگان در شیراز و اسکان این عزیزان در مکان های تعبیه شده

ویژه برنامه های نوروزی
۶ فروردین ۱۳۹۸