صحبتهای جناب سرهنگ عبدالهاشم دهقانی رییس پلیس راه شمال فارس

ویژه نوروز

هشدارهای پلیس درباره جاده ها و راهها

ویژه برنامه های نوروزی
۱۴ فروردین ۱۳۹۸