گل گاو زبان ، اسطوخدوس و بادرنجبویه

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر مصفا در رابطه با خواص گیاهان دارویی گل گاو زبان ، اسطوخدوس و بادرنجبویه در برنامه کاشانه مهر

 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۷ فروردین ۱۳۹۸