بیش فعالی -قسمت دو

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر عبدلی متخصص روانپزشک در رابطه با اختلال بیش فعالی و راه های درمان آن

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ فروردین ۱۳۹۸