پاسدار انقلاب

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای دکتر ایمانی فر و خانواده محترم ایشان به مناسبت میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ فروردین ۱۳۹۸