جانباز سرافراز

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای عبودی جانباز سرافراز انقلاب اسلامی  و مدافع حرم و همسر محترم ایشان به مناسبت روز جانباز در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۱ فروردین ۱۳۹۸