کمک هتل بزرگ شیراز به سیل زدگان

خوشا شیراز

گفتگو با جناب آقای حمید جاویدان مدیر محترم هتل بزرگ شیراز در رابطه با امداد رسانی این مجموعه به سیل زدگان حادثه دروازه قران شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۴ فروردین ۱۳۹۸