سکته مغزی وریدی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر برهان حقیقی متخصص مغر و اعصاب و فلوشیپ سکته های مغزی وریدی در رابطه با پیشگیری و درمان این عارضه در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۷ فروردین ۱۳۹۸