حمایت عاطفی در بلایای طبیعی

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر قاسمی در رابطه با حمایت عاطفی از کودکان در بلاهای طبیعی 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۷ فروردین ۱۳۹۸