بزرگداشت سعدی

برنامه های تلویزیونی

سخنرانی دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در مراسم بزرگداشت سعدی  در مقبره سعدی شیرازی

 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸