بهاره رهنما

خوشا شیراز

گفتگو با سرکار خانم بهاره رهنما بازیگر ایرانی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸