امواج الکترومغناطیس

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر مهدی زاده متخصص فیزیک پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با امواج الکترو مغناطیس و تاثیر آنها بر سلامتی و راه های پیشگیری از مضرات این امواج در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸