صمیمیت

فارسی شو

اجرای ترانه "صمیمیت " با صدای محمد فتوت در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸