پروژه های دهه فجر

گفتگو

گفتگو با آقای دکتر زارع نماینده شهرستان های آباده بوانات و خرم بید در مجلش شورای اسلامی در رابطه با پروژه های افتتاح شده در دهه فجر

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۷ بهمن ۱۳۹۵