خیرین سلامت

رمضان

مهمان این قسمت از قهرمان من جناب آقای دکتر ایمانیه رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و از خیرین سلامت در استان فارس هستند

ویژه ماه مبارک رمضان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸