قهرمان اورژانس

رمضان

مهمان بخش قهرمانِ من : آقای مصطفی روستا که از قهرمانانی هستند که قصه ی بسیار ویژه ای دارند و مسئولیت یکی از بخش های مهم اورژانس رو بر عهده دارند و تا حالا بیش از بیست نفر که ایست قلبی کردند رو به زندگی دوباره برگردوند

ویژه ماه مبارک رمضان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸