جوجه شالتو

کاشانه مهر

مواد لازم جوجه شالتو:
سينه مرغ به مقدار ٥٠٠گرم ٨٢٥كالري
پياز خلالي به مقدار ١٠٠گرم  ٣٦ كالري
فلفل دلمه خرد شده به مقدار ١٠٠گرم ١٥ كالري
جعفري ساطوري به مقدار ١٠٠گرم ٢٥ كالري
نمك به مقدار ١٠٠گرم
فلفل سياه تازه آسياب كرده به مقدار دلخواه
زعفران دم كرده به مقدار لازم

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸