بوی بد دهان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر اسماعیل عارف زاده جراح و متخصص گوش حلق و بینی در رابطه با مشکل بوی بد دهان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸