سامانه آبیاری زیر سطحی

رمضان

مهمان بخش کارآفرین :
آقای زارعی کارآفرین حوزه ی آب  
ایشان برای موفقیت در این حوزه  راه های پر پیچ و خمی را طی کرده اند...

ویژه ماه مبارک رمضان
۲ خرداد ۱۳۹۸