فزت و رب الکعبة

کاشانه مهر

گفتگو با دکتر یزدانی در رابطه با شهادت امیر المومنین علی علیه السلام و نکات در باب شهادت ایشان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۴ خرداد ۱۳۹۸