اراده،شرط استجابت دعا

رمضان

گفتگو با دکتر مومن زاده در رابطه با استجابت دعا در شب های قدر

ویژه ماه مبارک رمضان
۵ خرداد ۱۳۹۸