روشندل حافظ کل قرآن کریم

رمضان

 مهمان بخش اول (حال خوب ):
خانم ساناز کریمی (روشندل و حافظ کل قرآن کریم که قصه ی نابیناشدن و  حافظ کل قرآن شدن ايشان بسیار قابل تأمل هست )

ویژه ماه مبارک رمضان
۵ خرداد ۱۳۹۸