تغذیه در ماه رمضان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر بابا جعفری متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با تغذیه مناسب ماه مبارک رمضان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۵ خرداد ۱۳۹۸