همت در دعا

رمضان

گفتگو با آقای دکتر مومن زاده در رابطه با همت در دعا 

ویژه ماه مبارک رمضان
۸ خرداد ۱۳۹۸