قهرمان ارتشی

رمضان

گفتگو با  امیر سرتیپ علی هاشم پور از قهرمان ارتش در دفاع مقدس

ویژه ماه مبارک رمضان
۸ خرداد ۱۳۹۸