عید آمد

موسیقی تصویر

عید آمد
خواننده: غلامرضا پیروی
آهنگساز: مهرداد دلنوازی
شاعر: اسماعیل امینی
 

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۱۵ خرداد ۱۳۹۸