چه کنم چه کنم

خوشا شیراز

آداب و رسوم مردم شیراز به روایت آینم دمنوش در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۸ خرداد ۱۳۹۸