شهرراز

موسیقی تصویر

اجرای ترانه شهرراز با صدای نیما آبادیان و با لهجه شیرین شیرازی

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۱۹ خرداد ۱۳۹۸