نظام برنامه ریزی بعد از انقلاب اسلامی ایران

گفتگو

گفتگو با جناب آقای تاج گردون ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در خصوص نظام برنامه ریزی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۲۱ بهمن ۱۳۹۵