شب فیروزه ای

شب فیروزه ای

گفتگو با حامد فقیهی و محمود پاک نیت در برنامه شب های فیروزه ای در حافظیه شیراز

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۳ تیر ۱۳۹۸