مهران رجبی در حافظیه

شب فیروزه ای

گفتگو با جناب آقای مهران رجبی بازیگر در برنامه شب فیروزه ای

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۴ تیر ۱۳۹۸