تبسم

شب فیروزه ای

اجرای ترانه تبسم با صدای نوید نیک کار در برنامه شب فیروزه ای

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۴ تیر ۱۳۹۸