جلوگیری از پوسیدگی دندان

سلامت باشید

گفتگو با سرکار خانم دکتر مریم پیروزمندی دندانپزشک و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با راهکار های نوین پیشگیری از پوسیدگی دندان در برنامه سلامت باشید 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۶ تیر ۱۳۹۸