اخلاق مردم شیراز

خوشا شیراز

آیتم دمنوش و سخنان دکتر درودی شیراز شناس در رابطه با شیراز و آداب و رسوم این شهر

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ تیر ۱۳۹۸