رضا توکلی و غلامرضا صنعتگر در شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با رضا توکلی و غلامرضا صنعتگر در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ تیر ۱۳۹۸