نامه ای به دخترم

فضای مجازی

نامه ای به دخترم 
نماهنگ به مناسبت روز دختر و میلاد با سعادت کریمه اهل بین حضرت معصومه 
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳ تیر ۱۳۹۹