تجربه سفر به فارس-3

فضای مجازی

مقصد سفر نوروزی خودتان را مشخص کنید 
تجربه سفر و گردشگری به فارس
باغ ارم ، هفتنان ، باغ نظر ، کوهپایه، دروازه قرآن

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۳ تیر ۱۳۹۸